Användarvillkor

Övrigt

Crossfix Oy/ A1 Air (senare A1Air) har bundit sig att skydda sina kunders integritet och erbjuder möjligheten att påverka informationens hantering. Med dessa användarvillkor informerar vi våra kunder om hantering av deras personliga uppgifter. Kunden skall godkänna dessa användarvillkor för att använda A1Air:s tjänster.

Informationen som vi samlar in kan delas in i användarens självmant meddelade, observering av användning av nättjänsterna, samt information samlad med hjälp av analytik.

Information använder vi till:

 • Underlättande av lättare och säkrare tjänster

 • Erbjudande av en god kundtjänst

 • Produktrekommendation och förbättrande av marknadsföring

 • Utveckling av våran kundtjänst och nätbutik
   

Registerinnehavaren och dess kontaktuppgifter

Crossfix Oy (Bolagsnummer: 2812685-2)

Adress: Valkjärventie 45, 01800 Klaukkala

 

Du kan skicka förfrågan om informationsskydd och hantering av personliga uppgifter via e-mail:
info@a1air.fi

 

Vilka upgifter kan samlas om mig?

 • Uppgifter som användaren själv har uppgett eller uppgifter var servern känner igen användaren:

  • Igenkänningsuppgifter, såsom namn

  • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-mail och telefonnummer

  • Betalningsuppgifter, inkluderar även kreditavtal och annan betalningsinformation

 • Observering av användning av nättjänsterna, samt information samlad med hjälp av analytik:

  • Köphistoria, bl.a beställda produkter och dess prisuppgifter

  • Leveransinformation, såsom vald leveranssätt och leveransadress

  • Produktvärdering

  • Nätbutikens användar- och besöksuppgifter samt ändstationens igenkänningsuppgifter

  • Produktrekommendation och annan information specifierat för bruk och igenkänning

Igenkännings-, kontakt- och betralningsinformation är obligatoriskt att uppge vid köp på A1Air.fi nätbutik via nätet

Källan av personliga uppgifter är användaren själv
 

Till vad används mina personliga uppgifter?

Personliga uppgifterna används till:

 • Uppehållande av kundrelation

 • Leverans, hantering och arkivering av beställning

 • Utveckling av A1Air:s tjänster

 • Förbättring av kundtjänsten

 • Analytisk och statistisk användning

 • Producering av personlig marknadsföring och innehåll

 • Förhindrade av missbruk

 • Erbjudande av bättre kundtjänst
   

Informationen används för kundrelationen, avtalen, nätsidans användning, kundens godkännande eller som grund för lagstadgade obligeringar mellan kunden och A1Air.fi.

Var förvaras mina uppgifter och hur skyddas dom?

Alla personuppgifter är skyddade gentemot obehörig inträde och av misstag eller olagligt befogande av informationens destruering, ändring, överlåtande, överförande eller annan olaglig hantering.

A1Air.fi förvarar personliga uppgifterna i Finland. Servern är skyddad gentemot inbrott och Denial of Service -attacker.

Vid hantering av personliga uppgifter och av tekniska lösningar följer vi goda användarvillkor, bl.a informationens konsolidering, minimering, pseudonymisering, anonymisering, och enkryptering. Vid hantering av personliga uppgifter har vi tagit i beaktning EU:s krav på datasäkerhetsskydd som har tillämpats med början av 25.5.2018. 

All tillträde till personuppgifter övervakas enligt god kutym.
 

Vem behandlar mina personliga uppgifter?

Tillträde till kunduppgifterna har bara A1Air.fi:s nätbutiks egen personal och nätbutikens webmaster. Våran personal är utbildad i att hantera informationen säkert och etiskt. Var och en av våran personal ser kundinformationen enligt det som är nödvändigt för deras arbetsuppgifter. Vi använder oss av pålitliga samarbetspartners då information kan överföras till en tredje part. I avtal med alla samarbetspartners har EU:s datasäkerhetsskydd och annan lagstiftning tagits i beaktning.    

Företaget som är ansvarig för hanteringen av informationen:

Crossfix Oy (Bolagsnummer: 2812685-2)

Adress: Valkjärventie 45, 01800 Klaukkala
 

Hur länge sparas mina uppgifter?

Vi sparar uppgifterna bara under nödvändig tid så att vi kan fylla avsiktet i dessa användarvillkor. Viss information kan sparas längre då det är nödvändigt enligt lag, såsom bokföring och ansvaren för konsumenthandel, och bevisning av dess adekvat. 

Kundens personliga uppgifter kan raderas eller anonymiseras i våra system. Raderings och anonymiseringsåtgärderna är slutgiltiga och vi kan inte återställa raderade kundkonton. 

Enligt lag så måste en del av informationen sparas en längre tid, bl.a för följande ändamål: 

 • Bokföringslagen definierar längre sparningstider oberoende om materialet innehåller personliga uppgifter eller inte

 • Uppfyllningen av ansvar enligt konsumenthandel

 • Systemets logginformation samlas och sparas enligt lagstiftning så att vi kan erbjuda en laglig och säker nätbutik till våra kunder

 • Tillräckliga säkerhetskopior tas i affärens databas och sytemet för att säkerställa informationen, reparera felstituationer och datasäkerheten samt säkerställande av kontinuiteten
   

Vilka rättigheter har jag?

Som kund så har du rätt till:

 • Tillträde till personliga uppgifter gällande dig, du har även rätt till kopia av personliga uppgifter gällande dig

 • Be om rättelse eller borttagande av personuppgifter gällande dig

 • I vissa förutsättningar, be om begränsning eller motsäga dig hantering av personliga uppgifter

Förutom detta, ifall hanteringen grundar sig på separat samtycke har du rätt att annullera ditt samtycke när som helst. Märk väl att detta påverkar inte fall där motsägningen av samtycke på redan inhämtad information, enligt gällande lagstiftning.

Du kan göra en förfrågan om dina rättigheter genom att kontakta våran kundtjänst. Förfrågningen skall vara tillräckligt personlig att våran kundtjänst ska kunna verifiera din identitet. Vi meddelar dig ifall vi inte kan utföra din förfrågning på något sätt, såsom radera all information, som vi har lagstadgad skyldighet (t.ex. kreditinformation) och rätt till. 

Ifall du märker att har det begåtts brister eller brott i hanteringen av uppgifter så har du rätt att ta göra en klagan till dataombudsmannen.

Hur får jag tillträde till informationen om mig som är sparad i systemet? 

Du kan be om att få information om dig sparad på A1Air.fi:s system genom att ta kontakt med oss via e-mail: info@a1air.fi
 

Hur kan jag påverka användningen av mina uppgifter?

A1Air.fi är bunden att erbjuda sina kunder möjligheten att påverka användingen av deras uppgifter.

Du kan själv besluta om riktad marknadsföring, mervärdestjänster och ta emot eller besluta att inte ta emot marknadsföringskommunikation. Vi utvecklar våra tjänster kontinuerligt, så att vi kan lägga till, ändra eller ta bort tjänster. 

Kunden kan när som helst avsluta sitt kundkonto hos oss och be A1Air.fi att radera sina uppgifter genom att ta kontakt med våran kundtjänst: info@a1air.fi

Obs! I vissa fall kan man inte radera all information och lagstiftningen kan begära oss att spara en del av uppgifterna gällande kunden.
 

Lämnas mina uppgifter till en tredje part?

Vi kan lämna nödvändiga uppgifter till en tredje part för att säkerställa leverans och marknadsföring. Dina uppgifter kan även föras vidare till parter som beviljar kredit i samband med prövning av kreditvärdighet. 

Vi använder även kundinformation i analys- och personifieringssyfte med tredje parter. Information i analys- och personifieringssyfte är anonym eller pseudonym så långt som möjligt. Bara vi kan anknyta pseudonyminformationen till ditt namn. 

Vid behov överlämnar vi din information till myndigheter. Vi informerar alltid kunden om förfågan om överlämnande av information när det är enligt lag möjligt.

Vi överlämnar följande information till tredje parter:

 • Analytisk- och statistikpartners

 • Produktplacerings- och personifieringspartners

 • E-mailpartners ifall kunden har accepterat vårat nyhetsbrev, kommunikation baserad på kakfiler eller produktvärderingsförfrågningar

 • SMS-partners, när skickande av textmeddelande är tillåtet

 • Transportföretag ifall val av leverans är till hämntingsplats, närmaste posten eller leverans till dörr

 • Betalningsförmedlare vid betalning av kredit- och kontokort

 • Kreditbeviljare när kunden väljer att betala på kredit eller avbetalning

 • Tullen, vid köp av skattebefriade produkter

 • Inkassoföretag vid förfallande av räkningar och inkasso
   

A1Air.fi tar hand om överföring och hantering av information enligt EU:s högsta dataskyddssäkerhetsnormer. Vid hantering av tredje parts informationshantering är säkerhetsnormerna Europa kommisionens godkända exempelavtalsfraser, dataskyddsregler som binder koncerner (BCR-system), EU-US Privacy Shield -avtal eller annan godkänd kutym enligt förordningen av användarvillkor. 

Kunden kan begränsa överlåtningen av uppgifter till marknadsförings- och analysändamål.
 

Används kakfiler på sidan och vad är dom?

A1Air.fi använder kakfiler (”cookies”) och annan liknande teknik såsom serverns lokala förråd (“local storage”). Kakfilerna är små textfiler mellan ändstationen och servern.  Det har definierats en viss giltighetstid för kakfiler och andra igenkänningar, varefter servern raderar dom. Vi använder denna teknik för att förverkliga våra aktiviteter, personifiering samt att specifiera analytik och marknadsföring.  

Funktionella kakfiler och lokala förråd används bl.a för igenkänning av kunden, upprätthållande av inloggning, uppskattning av leveranstider och köpkorgens aktivitet. Dessa aktiviteters kakfiler och lokala förråds användning och deras användning är obligatoriska.  Funktionella kakfiler och  lokala förrådets ändringar sparas i servern 15 minuter - 1 månad, ifall dom inte specifikt tas bort i webbläsarens inställningar. Vid besök på hemsidan ställs kakfilerna och lokala förrådet in på nytt på webbläsaren när servern tillåter det. 

Information för specifiering av analytik och marknadsföring är anonymiserad alltid när det är möjligt. I andra fall hanterar vi informationen personligt i den mån som igenkänningen innehåller specifierad information om kunden, såsom IP-adress. Även igenkänning som är sammansatt med kunden på något sätt hanteras personligt. Sparning och hantering av igenkännande av specifiering av analytik och marknadsföring är 30 sekunder - 24 månader. 
Vi använder bl.a Google Analytics vid användning och analys av våra sidor, populäraste produkter, trender och av försäljning. Information som skickas till Google är anonymiserad. Läs mer om hantering av  Google Analytics  .

 

Kan dessa användarvillkor ändras?

Vi förbehåller rättan att ändra användarvillkoren för att utveckla våra tjänster och i ändring av lagstiftning. Vid väsentliga ändringar, meddelas registrerade kunder om villkoren i samband med uppdateringarna av villkoren. 
 

Var kan jag ta kontakt?

I frågor om integritet, hantering av information och användarvillkor kan du ta kontakt genom e-mail: info@a1air.fi